Stalinizmus je, spolu so sociálnou demokraciou, chorobou ľavice. Svojou diktatoriálnou, nacionalistickou a oportunistickou politikou zavinil porážky komunistického hnutia a nádejí miliónov ľudí na slobodný život v 20. storočí. Popri myšlienke národného socializmu nejde v stalinizme v prvom rade o ideologický smer, ale o formu vlády a štátneho zriadenia. Je synonymný s byrokratickou diktatúrou nomenklatúry, stojí v priamom rozpore s diktatúrou proletariátu, teda s demokraciou. Jeho dnešné slovenské zdegenerované verzie dospievajú ideologicky a foremne do najčistejšej podoby. Podobne ako sociálna demokracia, dnes ukazuje svoju pravú tvár. Tá tvár je tvár národného socializmu Strasserovho typu a oportunizmus voči reakčným prúdom.

Stalinistické politické strany KSS a Vzdor ovládajú sily vľavo od sociálnej demokracie a znemožňujú tak pokrok ľavice na Slovensku.

Táto stránka má slúžiť ako fórum pre marxistickú ľavicu, ktorá stojí v opozícii voči stalinizmu a reštaurácii stalinistických režimov a pre jej sympatizantov. Má slúžiť ako priestor slobodný od ostalgie, oportunizmu voči krajnej pravici vyjadrujúci sa v podpore rasizmu, sexizmu a homofóbie a kde prejavy takýchto postojov, spolu s prejavmi obhajoby stalinistických, fašistických a antikomunistických režimov nebudú tolerované.

Panel 1

Čo chceme

Čo chceme a čo nechceme:

1. Stojíme v rezolútnej opozícii voči stalinizmu – minulému režimu. Neželáme si jeho návrat, ale súčasne chápeme, aké mal reálne ekonomické výhody. Stalinizmus bol a je rovnaký smrteľný nepriateľ pracujúcich ako fašizmus a kapitalizmus, preto sa hlásime k tradícii antistalinistických povstaní pracujúcich ako v Maďarsku, v Poľsku a v Číne.

2. Nechceme súčasný kapitalistický systém plný vykorisťovania, chudoby, nezamestnanosti, neistoty a vojen. Chceme to, čo chceli ľudia v novembri 89 – chceme čo najviac slobody a demokracie a skutočný socializmus – slobodný a demokratický.

3. Stojíme rovnako v rezolútnej opozícii voči fašizmu, rasizmu a iným reakčným ideológiám a režimom. Nebudeme tolerovať žiadne prejavy rasizmu alebo iných reakčných postojov, rovnako ako aj obhajobu reakčných a stalinistických režimov.

Tri šípy nášho loga stoja pre týchto troch nepriateľov pracujúcej triedy: stalinizmu, kapitalizmu a fašizmu.

Ďalej čo od nás môžete očakávať

Panel 2

Blogujte na ASĽ!

ASĽ vznikla ako a má byť platformou pre antistalinistickú a demokratickú ľavicu. Je reakciou na mnohé byrokratické projekty na ľavici, ktoré vytvárajú len obmedzené priestory pre diskusiu a agitáciu, v ktorých neexistuje sloboda v diskusii a v agitácii a ktoré sú častokrát kontrolované samonominovanými “redakciami” sledujúce vlastné tajné agendy. Potom existujú projekty, ktoré nemajú ani len transparentné redakcie alebo existujú stránky “ľavicových osobností”, na ktorých sa títo správajú ako autokrati a akúkoľvek kritiku mažú a potláčajú. V čase kyberkomunikácie je potrebné si uvedomiť, že kyberpriestor je rovnako alebo ešte dôležitejší ako ten “reálny” a že sloboda prejavu, transparentnosť a pravidlá racionálnej diskusie v ňom sú rovnako dôležité ako sloboda prejavu v tlači, alebo na verejnosti.

Preto má byť ASĽ priestorom pre každého, kto je ochotný racionálne diskutovať, to znamená bez urážok, s rešpektom, pravdivo, úprimne, vecne, kľudne a argumentujúce, bez ohľadu na jeho svetonázor. Jediné príspevky, ktoré tolerované nebudú, sú príspevky rozširujúce reakčné ideológie, teda obhajujúce sexizmus, homofóbiu, rasizmus a utlačovanie iných skupín na základe priradenej nadradenosti/podradenosti. A príspevky obhajujúce a volajúce po genocídach na etnických, náboženských a iných skupinách, vrátane obhajoby zločinov stalinistických a antikomunistických režimov.

Ako sa skončí kapitalizmus

Spomedzi štyroch jazdcoch apokalypsy, ktoré sú po prvé jadrové zbrane, po druhé globálne otepľovanie a po tretie umelá inteligencia nám štvrtý jazdec apokalypsy najbezpečnejšie zaistí, že kapitalizmus skončí. Tento štvrtý jazdec apokalypsy je automatizácia. Automatizácia spôsobuje, že sa neustále zvyšuje produktivita práce v určitých priemysloch, najmä v strojárenskom a automobilovom priemysle, pričom automatizácia až teraz … Pokračovať v čítaní článku Ako sa skončí kapitalizmus

Prečo je marxizmus najmorálnejšia ideológia

Marxistická ideológia je jedna z dvoch základných ideológií sveta, druhá základná ideológia je buržoázna ideológia. Marxistická ideológia stanovuje, že svet je definovaný triednym bojom a že utlačovaná trieda je správna strana v tomto boji a že utlačovaná pracujúca trieda vybuduje komunistickú spoločnosť. Buržoázna ideológia na druhej strane stanovuje, že kapitalizmus je spravodlivý a prirodzený systém a že odporcovia kapitalizmu sú zlo. … Pokračovať v čítaní článku Prečo je marxizmus najmorálnejšia ideológia

Panel 3

Kontaktujte nás

Ak už máte dosť demokratickej fasády a kapitalistickej diktatúry a chcete skutočnú demokraciu a slobodu práce, kontaktujte nás!

Ak sa stotožňujete s našim 3-bodovým programom a chcete niečo zmeniť, nadviažte s nami spoluprácu a môžeme nájsť oblasti, v ktorých môžete alebo chcete pomôcť.

Viac o tom kto sme a čo od nás môžete očakávať.

Leták pre voľnú tlač

Články píšte sem do komentáru alebo zasielajte na e-mail antistaleft@gmail.com

 

Panel 4 Placeholder