Kto sme

(a kto nie sme)

1. Nie sme uzavretá, centralistická a hierarchická organizácia. Sme otvorení voči hocikomu, kto zdieľa náš program a ktorý chce s nami spolupracovať. Ako a kde je vo vašej plnej slobode.

2. Nie sme formalisti a centralizátori – nemáme rigidné členské kritériá a nebudeme vám prikazovať robiť niečo alebo písať a hovoriť niečo. Súčasne si ale myslíme, že sa treba organizovať a koordinovať na jednom mieste a budeme od vás očakávať aktívny prístup.

3. Nechceme trieštiť, ale spájať. Nestojí za nami žiadna internacionála alebo iná organizácia, sme nezávislá skupina ľudí. Nechceme importovať na Slovensko sektárske hranice ľavice v iných krajinách. Nechápeme sa ako v konkurencii s ostatnými organizáciami, chceme dosiahnuť zmenu, to je podstatné.

4. Chceme byť platformou otvorenou pre iné ľavicové organizácie a chceme vytvoriť priestor pre spoluprácu a slobodnú diskusiu. Ak ste členom v inej organizácii, je nám to jedno. Ak budete zachovávať racionálnu, kľudnú diskusiu so vzájomným rešpektom, ste vítaný. Prispievať do blogu môže každý, kto nebude porušovať zásady racionálnej diskusie a šíriť rasistické a iné reakčné pozície.

5. Nechceme vytvárať nové sekty. Budeme sa snažiť byť čo najbližšie k masám a k pracujúcim a nebudeme vytvárať vlastné sociálne bubliny.

6. Nie sme dogmatici a nestojíme za planými heslami. Hľadáme praktické riešenia pre spoločenské problémy a to aj keď porušujú dogmatické hranice.

7. Nie sme ďalšia aktivistická skupina, ktorá chce moc, stať sa tou “revolučnou organizáciou”, aby potom mohli byť členmi Ústredného výboru. Moc ako cieľ alebo prostriedok pre osobné výhody nás nezaujíma, je pre nás len prostriedkom k dosiahnutiu pozitívnych zmien pre spoločnosť.

Sme komunita ľudí, ktorých spája spoločná antistalinistická a ľavicová orientácia, ktorej presvedčenie sa nezastavuje na dogmatických hraniciach vytýčených kapitalizmom a “liberálne” antidemokratickými režimami. Naše hodnoty sú demokracia, sloboda a rovnosť a to v úprimnej a plnej, nielen v eufemistickej podobe a nielen v priestoroch vytýčených pre “verejnosť”, ale v najdôležitejších oblastiach života: v práci, v sexuálnych a rodinných vzťahoch, vo voľnom čase so súčasným udržaním súkromného priestoru.

Sme zaregistrované občianske združenie pod spisovým číslom VVS/1-900/90-53759, IČO 51729784, stanovy nájdete tu: https://antistablog.wordpress.com/2018/06/10/stanovy/

Ďalej čo chceme