Čo chceme

Čo chceme a čo nechceme:

1. Stojíme v rezolútnej opozícii voči stalinizmu – minulému režimu. Neželáme si jeho návrat, ale súčasne chápeme, aké mal reálne ekonomické výhody. Stalinizmus bol a je rovnaký smrteľný nepriateľ pracujúcich ako fašizmus a kapitalizmus, preto sa hlásime k tradícii antistalinistických povstaní pracujúcich ako v Maďarsku, v Poľsku a v Číne.

2. Nechceme súčasný kapitalistický systém plný vykorisťovania, chudoby, nezamestnanosti, neistoty a vojen. Chceme to, čo chceli ľudia v novembri 89 – chceme čo najviac slobody a demokracie a skutočný socializmus – slobodný a demokratický.

3. Stojíme rovnako v rezolútnej opozícii voči fašizmu, rasizmu a iným reakčným ideológiám a režimom. Nebudeme tolerovať žiadne prejavy rasizmu alebo iných reakčných postojov, rovnako ako aj obhajobu reakčných a stalinistických režimov.

Tri šípy nášho loga stoja pre týchto troch nepriateľov pracujúcej triedy: stalinizmu, kapitalizmu a fašizmu.

Ďalej čo od nás môžete očakávať