Čo ponúkame

Čo od nás môžete očakávať a čo nie:

1. Ľudský, priateľský a nedogmatický prístup. Sme ľudia ako vy a nie sme preto žiadne prirodzené, ani neprirodzené autority. Ak nejakú autoritu vyznávame, je to autorita pravdy, racionálnej diskusie, demokracie, pokory a milosti.

2. Otvorenosť činnosti a názorov. Nebudeme od vás žiadať sledovanie straníckej línie, ani povinnosť niekde niekam prísť. Rovnako ale nebudeme tolerovať zavádzanie formálnej či neformálnej centrálnej disciplíny v názoroch, ani pokusy o obsadenie tohto priestoru. Čokoľvek okrem jasných a otvorených reakčných postojov je v činnosti a v diskusii dovolené.

3. Podporu v sporoch a podporu v živote. Závisiac od našich možností vás budeme podporovať rovnako, ako nás podporujete vy. Táto podpora je založená na skupinovej solidarite, ale aj na reciprocite a disciplíne.

4. Voľný a slobodný priestor pre publikáciu a diskusiu. Ktokoľvek, aj ten, kto nezdieľa náš 3-bodový program, nám môže posielať články a texty na publikáciu. Ak nebudete rozširovať rasistické a iné reakčné postoje, ste vítaný.

Kontaktujte nás!